Tudor Măcicăşan


Sustainable Mobility Expert
Independent Engineering Consultant

Expert Mobilitate Durabilă
Inginer-Consultant IndependentAbout Me

Despre Mine


Tudor Macicasan - Sustainable Mobility Expert, Independent Engineering Consultant

I consult different government institutions on Sustainable Mobility Projects. So far, I've had the pleasure of doing this for two of the most important cities in Romania and for several smaller towns as well, two of which are now growing fast due to the region's developments in tourism. Mobility Projects are usually taken as something quite sad that needs to be done. They are viewed as a burden, rather than an opportunity to improve the lives of citizens and understand the dynamics of certain towns.

A lot of knowledge comes from placing the ear on the ground and listening to the vibes of the city. These are the vibes that help identify how terrible the situation is and what needs to be fixed in order for that society to have people who are happier. Removing mobility anxiety and stress is an important task on its own. Working on Mobility Projects allows me to bring a solid contribution to the communities of each town. It has not been a burden; I've always been passionate about the mobility of my hometown. This came to be due to my other great passion: public transport. I've studied it since I was a child.

Show More...
Living in a city that has developed massively over the years, I witnessed the problems the city was beginning to have, with few measures being taken to make the town itself adapt to these changes. That's when I began making plans, coming up with ideas and learning how every route and every aspect affected the bigger picture: the quality of life for the citizens.

When I became a Consultant for my hometown, I was prepared, because there were things that I was waiting to fix for all my life. The team and I did fix them in our plans. Now it's up to the local council to take action. It's thrilling to work on these projects. My priority is to get the job done when I say I do. Sometimes it's a fool's dream of instilling integrity and an action-driven mentality in the public institutions - I won't pretend it's always working, but I will never stop trying...

Show Less...
Principalul meu domeniu de activitate este oferirea de consultanță pentru proiecte de mobilitate urbană durabilă. Până acum am avut plăcerea să dezvolt proiecte pentru două oraşe mari și numeroase oraşe mici din România, două din ele aflându-se într-un proces mai amplu de dezvoltare al turismului.

Proiectele de mobilitate sunt privite, de obicei, ca un obiectiv trist care trebuie îndeplinit și sunt tratate mai degrabă ca o povară, în loc să fie abordate ca o oportunitate excelentă de a îmbunătăţi viata locuitorilor, prin înţelegerea dinamicii oraşelor.

Mai mult...
Prin studierea transporturilor dintr-un oraş, putem obține extrem de multe informaţii și cunoştinţe despre locuitorii acestuia. „Punând urechea pe sol”, se poate simţi pulsul oraşului, din care putem înțelege neajunsurile și problemele comunității și putem identifica ce anume trebuie rezolvat pentru ca locuitorii să fie mai fericiţi. Înlăturarea anexietății și a stresului care insoțesc de multe ori călătoriile urbane este o provocare importantă în fiecare proiect la care lucrez.

Prin implicarea mea în Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, am avut ocazia să aduc contribuţii importante în comunităţile fiecărui oraş în care am lucrat. Fiind pasionat de mic copil de transportul public, nu a fost deloc o povară pentru mine, ci mai degrabă o provocare pe care mi-am asumat-o cu placere.

Locuind într-un oraş care s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, am observat problemele cu care Cluj-Napoca s-a confruntat, dar și lipsa măsurilor care l-ar fi făcut capabil să se adapteze la schimbările de după 1990. Încă de atunci începusem să fac planuri și strategii, venind cu idei şi învațând cum fiecare aspect şi traseu de transport afectează modul de funcţionare al oraşului la un nivel esenţial, și anume calitatea vieţii cetăţenilor săi.

În momentul în care am devenit consultant în oraşul meu natal, eram pregătit să abordez problemele pe care am aşteptat să le rezolv toata viaţa. Prioritatea mea, indiferent de oraş, este să-mi îndeplinesc toate obiectivele trasate în faza inițială, respectându-mi termenul de execuție. Implementarea unei mentalităţi proactive și integre în cadrul instituțiilor locale poate părea utopică; n-am să pretind că este uşor sau că funcţionează întotdeauna, dar asta nu ma va împiedica vreodată să încerc.

Mai puțin...

Services

Servicii

Here are the services that I offer as part of my collaboration with public institutions that want to improve the cities they operate in and want to give their citizens a higher quality of life.

Iată serviciile pe care le ofer ca parte a colaborării mele cu instituțiile publice, care doresc să dezvolte orașele în care activează și care doresc să ofere cetățenilor lor o calitate superioară a vieții.

Transport Consultancy
Transport Consultancy
Consultanță Specifică Transporturilor
Client/beneficiary consultancy addressing and solving mobility issues
Consultanță client/beneficiar care abordează și rezolvă problemele de mobilitate
Transport Planning
Transport Planning
Planificarea Transporturilor
Strategic management of mobility and optimization of routes, networks and bike schemes
Gestionarea strategică a mobilității și optimizarea rutelor, rețelelor și schemelor de biciclete
Sustainable Transport Strategies
Sustainable Transport Strategies
Strategii Durabile de Transport
Sustainable urban mobility plans, strategies and marketing for cities and towns
Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă, strategii și marketing pentru orașe
Public Transport Marketing
Public Transport Marketing
Marketing în Transporturi
Online and offline branding, mobile-friendly websites for public tranport operators
Branding online și offline, website mobile-friendly pentru operatori de tranport public
Public Transport Projects
Public Transport Projects
Proiecte de Transport Public
Public transport optimization, infrastructure and fleet strategies, schemes and budgeting
Optimizarea transportului public, strategii pentru infrastructură și flotă, scheme și bugetare
Transport Modelling
Transport Modelling
Modelarea Transporturilor
Mathematical and/or digital modelling of travel demand and forecast in urban areas
Modelare matematică și/sau digitală a cererii de călătorie și prognoze în zonele urbane
Transport Budgeting and Financing
Transport Budgeting and Financing
Bugetarea și Finanțarea Transporturilor
Multi-criteria, ecological and cost-benefit analysis of transport current and forecast expenses
Analize multi-criteriale, ecologice și cost-beneficiu ale curentului de transport și prognoza cheltuielilor
Mobility Presentations
Mobility Presentations
Prezentări Mobilitate
Lectures regarding sustainable mobility, transport engineering and mobility as a service
Prezentări despre mobilitate sustenabilă, ingineria transporturilor și mobilitea ca serviciu

Portfolio

Portofoliu

Here are some of the projects I've worked on as a Sustainable Mobility Consultant.
I like the challenge that each project brought for me and I find that the most complex projects are also the most rewarding.

Iată câteva dintre proiectele la care am lucrat ca și consultant în domeniul mobilității durabile.
Îmi place provocarea pe care fiecare proiect nou o aduce și consider că cele mai complexe proiecte sunt și cele mai pline de satisfacții.

Transport Consultancy
Transportation Consultancy
Consultanță Specifică Transporturilor
Transport plans in Câmpia Turzii (Romania), Cluj Napoca (Romania), Corbeanca (Romania), Hunedoara (Romania), Timișoara (Romania) and Sighetu Marmației (Romania)
Planuri de transport pentru Câmpia Turzii, Cluj Napoca, Corbeanca, Hunedoara, Timișoara și Sighetu Marmației
Project Conception
Project Conception
Conceperea Proiectelor
Campaign to support trolleybus operations in Brașov (Romania) and Piatra Neamț (Romania). Project to set up a public transportation museum in Cluj Napoca (Romania).
Campanie de susținere a operării troleibuzelor în Brașov și Piatra Neamț. Proiect de înființare a unui muzeu de transport public în Cluj Napoca.
Technical Due Dilligences
Technical Due Diligences
Evaluări Tehnice și Operaționale
EBRD Smart Fleet Programme Romania for CTP Cluj Napoca, RATP Iași, RAT Brașov and Tursib Sibiu
Programul BERD Smart Fleet pentru CTP Cluj Napoca, RATP Iași, RAT Brașov și Tursib Sibiu

Recommendations

Recomandări

Here's what my colleagues and collaborators are saying about me and my work:

În continuare puteți citi o parte din părerile colegilor și ale colaboratorilor despre mine și munca mea:

Tudor has an astonishing insight in public transport organisations and networks, he can identify weak and strong points of these after a day of travelling the network and he comes up with proposals that make sense within a very short time. He a real public transport expert, who was a great help in the project I worked on with him. I would strongly recommend him to anyone who needs a public transport expert to assess the existing situation and to produce improvements to both networks and strategies. As his English is excellent, he may both work on national and international projects.

Any individual or organisation interested in public transportation in Romania must consider getting Tudor on their team. I have had the pleasure of recently spending 2 weeks with Tudor. He has immense knowledge and tremendous and unstoppable enthusiasm (and energy). His English is perfect, so good, in fact, that he has an advanced sense of humour - which makes him very fun to be with. He was an excellent companion - even on a 16 hour train journey he was still full of energy and good ideas. I cannot rate him highly enough.

I have had the pleasure of working with Tudor on three recent projects in Romania including the Sustainable Urban Mobility Plans for Cluj and Timisoara, as well as due diligence assignments concerning the purchase of new buses and trolleybuses in Cluj and Brasov. He is a joy to work with as he is a self starter who often takes the initiative and has an incredible work ethic to enhance his deep technical knowledge of public transport vehicles. I would gladly work with him again and would endorse him without hesitation.

We are very happy to have Tudor in our team of experts. He has the profile we always look for including: high level of expertise continously updated and connected to international practice, dedication, proactivity, easiness in working with others, good manners, persistent and creative. He has style, he is different but perfectly matched with the team members.

We worked together on a campaign supporting trolleybus operation in Brasov. His know-how on public transportation systems was of great value for us. As an expert on urban mobility he also provided much needed support in project management in this campaing. With his help we managed to develop further our program on urban mobility - I-STEP (International Sustainable Transportation Engagement Program).

Tudor is a professional worker and very passionate colleague. It's a real pleasure to work with a colleague like him

Tudor is a motivated and enthusiastic expert, being very active during the project implementation, with good ideas and smart approach of the problems encountered. He is very willing to take over new challenges and responsibilities. His performance it was appreciated by our team of experts and by the municipality.

Tudor is very passionate about the field he works in, especially the Public Transportation area. He is a hard worker, well research consultant and can always come up with new ingenious engineering solutions.

Meet my team!

Faceți cunoștință cu echipa mea!

The value that each member brings in their own respective fields is essential to develop a well rounded, complex project, such as Transport Planning and Strategizing.

Valoarea adusă de către fiecare membru în propriul domeniu este esențială pentru dezvoltarea unui proiect complex și bine conturat, cum ar fi planificarea și strategizarea transportului.

Catalina Ghelan
Cătălina Ghelan
Marketing Specialist
Specialist Marketing
Gabriel Buhus
Gabriel Buhuș
Urban Architect
Arhitect Urbanist
Ioana-Alexandra Marchis-Medan
Ioana-Alexandra Marchiş-Medan
Sociology Specialist
Specialist Sociologie

Simona Andreea Costin
Simona Andreea Costin
Land Surveyor
Topograf
Horatiu Andrei Pintea
Horaţiu-Andrei Pintea
Programmer and Illustrator
Programator și Grafician
Andu Botaru
Andu Botaru
Young Professional
Tânăr Profesionist

Contact me

Contactați-mă

  +40.746.701.928

Find me on:
Mă puteți găsi și pe: